Copyright © 2015 Tekstvaart, alle rechten voorbehouden

Het copyright van de inhoud van deze site berust bij Tekstvaart. De informatie en foto's op deze website mogen op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekstvaart.

Disclaimer

Deze website is een product van Tekstvaart. Tekstvaart besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.tekstvaart.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Tekstvaart | E-mail: info@tekstvaart.nl