Onderwijs:

Schrijven en/of redigeren van leermiddelen en projectbegeleiding
  • Malmberg: schrijven onderwijsboeken methode Vita, vmbo/kgt, leergebied mens en natuur
  • Nijgh & Versluis: herschrijven lesmateriaal
  • ThiemeMeulenhoff: projectredacteur van i-care, interactieve methode voor het gezondheidsonderwijs: 7 boeken van de hoofdfase, niveau 4
  • ThiemeMeulenhoff: redactie i-care software hoofdfase niveau 3 en 4
  • Noordhoff Uitgevers: auteur biologie, o.a. Nectar

 

Tekstvaart | E-mail: info@tekstvaart.nl